Wolontariat

V Międzynarodowy FESTIVAL CABRIO POLAND 2020 to najlepsza okazja by przeżyć przygodę, poznać ciekawych ludzi, poczuć niepowtarzalną atmosferę wielkiej imprezy masowej i zdobyć cenne doświadczenie, a jednocześnie podjąć się aktywności, która może zaowocować ciekawym startem zawodowym. Wolontariat w trakcie V Międzynarodowego FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 to okazja do współorganizowania jednej z największych imprez fanów motoryzacji w Europie, zyskania nowych umiejętności, być może także sprawdzenia się na stanowisku lidera i przekonania się jak powstają tego rodzaju eventy. Dołącz do nas i pomóż nam stworzyć to wydarzenie o światowym formacie!

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem w trakcie V Międzynarodowego FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 może zostać każda osoba, która do dnia 31 lipca 2020 r. ukończy 17 lat oraz prześle swoje zgłoszenie, wypełniając formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Wolontariat V Międzynarodowy FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 – obszary działania:

 • TEAM TERENOWY
 • TEAM ANIMACJI
 • TEAM PARKINGOWY

Organizacja pracy wolontariuszy

Do udziału w wolontariacie zostanie zakwalifikowanych około 100 wolontariuszy. Zostaną oni przydzieleni do poszczególnych obszarów zadaniowych wymienionych powyżej. Wybór danego obszaru uwarunkowany jest zapotrzebowaniem oraz dokonanym przez kandydata wyborem w formularzu zgłoszeniowym. Finalnie o obszarze funkcjonowania wolontariusza decyduje Organizator. Okres przygotowawczy oraz działania wolontariuszy w trakcie imprezy pomyślane zostały jako praca grupowa w obrębie danej sekcji. Na czele każdej z grup stanie lider. Na to stanowisko także można aspirować za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoba obsadzona na nim powinna posiadać doświadczenie na stanowisku lidera, doświadczenie jako wolontariusz i/lub organizator imprezy masowej, umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem osób. Liderzy wyłonieni będą podczas rozmów rekrutacyjnych, a następnie zostaną odpowiednio przeszkoleni do pełnienia swoich zadań. Każdy wolontariusz-lider będzie zobowiązany do odbycia dodatkowego szkolenia, uzyska również materiały, które zapewnią mu odpowiednią wiedzę na temat organizacji imprezy i wydarzeń towarzyszących. Każdy z wolontariuszy otrzyma:

 • ubezpieczenie NNW
 • porozumienie wolontariackie
 • strój
 • wyżywienie i napoje
 • atrakcyjny pakiet wolontariusza
 • certyfikat potwierdzający odbycie wolontariatu
 • niezbędne szkolenie przygotowujące do pełnienia zadań podczas wydarzenia
 • niezapomniane, pozytywne wrażenia

Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem V Międzynarodowego FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 należy do dnia 31 maja 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy. Osoby, które wyrażą chęć pełnienia funkcji wolontariusza-lidera, otrzymają zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwca. Wyłonieni liderzy zostaną zaproszeni na obowiązkowe szkolenia, które będą odbywać się w pierwszej połowie lipca.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy mailowo (biuro@cabriopoland.com)

Ostateczną decyzję o udziale w wolontariacie podczas V FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 podejmuje Organizator. Organizatorem wydarzenia jest, FUNDACJA CABRIO POLAND w skład której, wchodzą doświadczeni koordynatorzy wolontariatu. 

FAQ

1. Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem w trakcie V Międzynarodowego Festival’u CABRIO POLAND 2020 może zostać każda osoba, która do dnia 14 lipca 2020 r. ukończy 17lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy.

2. Kiedy startuje i kiedy kończy się rekrutacja do grupy wolontaryjnej?
Rekrutacja wolontariuszy trwa od 15 lutego 2020 r. do 30 maja 2020 r. Ostatniego dnia rejestracji formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony – nie będzie możliwe złożenie swojej kandydatury.

3. Jakie obszary działania przewidziano dla wolontariuszy zakwalifikowanych do współorganizowania wydarzenia?
Wolontariusze, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w V Międzynarodowym Festival’u CABRIO POLAND 2020 będą mogli działać w następujących obszarach:

 • TEAM TERENOWY
 • TEAM ANIMACJI
 • TEAM PARKINGOWY

4. Kiedy wolontariusze dowiedzą się, że zostali zakwalifikowani do projektu i w ramach, którego obszaru działania będą wykonywać pracę wolontaryjną?
Komunikacja z wolontariuszami będzie prowadzona stale w trakcie trwania rekrutacji i przygotowań. Ostatecznym terminem otrzymania informacji przez kandydatów jest 17 czerwca 2020 r. Decyzja o przydzieleniu kandydata do danego obszaru podejmowana jest na podstawie zgłoszenia uczestnika (wybór obszaru następuje przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego) oraz zapotrzebowania na wolontariuszy w danej grupie. 

5. Jakie będą zadania wolontariuszy-liderów?
Liderzy grup wolontaryjnych bezpośrednio zarządzają pracą grup we wskazanych przez koordynatorów miejscach. Do ich obowiązków będą należeć: szczegółowy podział zadań pomiędzy wolontariuszy, organizacja pracy grupy, stały kontakt z koordynatorem i osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarzenia, a także utrzymanie porządku i dopilnowanie przebiegu realizacji poszczególnych zadań, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

6. Czy rodzice mogą przyprowadzić ze sobą na wolontariat dzieci poniżej 15 roku życia?
Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą towarzyszyć rodzicom-wolontariuszom w trakcie pełnienia obowiązków wolontariusza V  Międzynarodowego Festivalu CABRIO POLAND 2020. Organizator nie zapewnia świadczeń dla dzieci rodziców-wolontariuszy (ubezpieczenie, porozumienie, strój, wyżywienie) oraz nie bierze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

7. Czy mogę brać udział w V Międzynarodowym FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 jako wolontariusz i uczestnik?
Przypadki czynnego udziału w V Międzynarodowym FESTIVAL’U CABRIO POLAND 2020 oraz jednoczesnego wykonywania pracy wolontariusza będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie, a przyjęcie do wolontariatu będzie zależne od zadeklarowanej w formularzu rekrutacyjnym dyspozycyjności.